Select Shape Size Color Clarity Price
Princess 1.78 D SI1 $19,787

1.78 Carat Princess Diamond $19,787

Round 1.02 D SI1 $10,883

1.02 Carat Round Diamond $10,883

Round 1.30 D SI1 $13,870

1.30 Carat Round Diamond $13,870

Round 1.66 D SI1 $22,391

1.66 Carat Round Diamond $22,391

Round 0.73 D VS1 $5,870

0.73 Carat Round Diamond $5,870

Round 1.19 D SI1 $12,693

1.19 Carat Round Diamond $12,693

Round 2.05 D SI1 $37,295

2.05 Carat Round Diamond $37,295

Round 1.38 D SI1 $14,724

1.38 Carat Round Diamond $14,724

Round 2.04 D SI2 $29,898

2.04 Carat Round Diamond $29,898

Round 1.61 D SI1 $21,717

1.61 Carat Round Diamond $21,717

Radiant 1.34 D VS2 $12,725

1.34 Carat Radiant Diamond $12,725

Round 1.10 D VS1 $16,626

1.10 Carat Round Diamond $16,626

Round 1.04 D VS2 $14,047

1.04 Carat Round Diamond $14,047

Cushion 1.65 D VVS2 $25,385

1.65 Carat Cushion Diamond $25,385

Round 1.82 D VS2 $32,046

1.82 Carat Round Diamond $32,046

Round 2.41 D SI1 $43,844

2.41 Carat Round Diamond $43,844

Pear 1.00 D SI1 $9,402

1.00 Carat Pear Diamond $9,402

Round 1.52 D SI1 $20,503

1.52 Carat Round Diamond $20,503

Round 1.00 D SI1 $10,669

1.00 Carat Round Diamond $10,669

Princess 1.02 D VVS2 $11,917

1.02 Carat Princess Diamond $11,917

Pear 1.10 E VS1 $11,901

1.10 Carat Pear Diamond $11,901

Round 0.32 E VS1 $1,243

0.32 Carat Round Diamond $1,243

Emerald 2.04 E VS1 $33,988

2.04 Carat Emerald Diamond $33,988

Marquise 0.31 E VS1 $903

0.31 Carat Marquise Diamond $903

Princess 2.31 E VS1 $42,738

2.31 Carat Princess Diamond $42,738

Round 0.45 E VS1 $2,186

0.45 Carat Round Diamond $2,186

Princess 2.15 E VVS1 $49,493

2.15 Carat Princess Diamond $49,493

Princess 1.10 E VVS1 $12,771

1.10 Carat Princess Diamond $12,771

Princess 1.51 E VVS2 $20,079

1.51 Carat Princess Diamond $20,079

Princess 1.55 E VVS2 $20,611

1.55 Carat Princess Diamond $20,611

Round 0.26 E VS1 $632

0.26 Carat Round Diamond $632

Cushion 1.52 E VS1 $18,639

1.52 Carat Cushion Diamond $18,639

Princess 1.06 E VS1 $9,966

1.06 Carat Princess Diamond $9,966

Princess 1.18 E VS1 $11,095

1.18 Carat Princess Diamond $11,095

Princess 0.61 E VS1 $3,008

0.61 Carat Princess Diamond $3,008

Round 0.84 E VVS2 $7,157

0.84 Carat Round Diamond $7,157

Princess 0.59 E VVS1 $3,557

0.59 Carat Princess Diamond $3,557

Round 0.30 E VVS2 $1,215

0.30 Carat Round Diamond $1,215

Princess 1.63 E VVS2 $21,675

1.63 Carat Princess Diamond $21,675

Princess 1.50 E VVS1 $23,078

1.50 Carat Princess Diamond $23,078

Princess 0.87 E VVS2 $5,627

0.87 Carat Princess Diamond $5,627

Cushion 2.01 E VVS2 $41,833

2.01 Carat Cushion Diamond $41,833

Princess 2.19 E VVS2 $45,579

2.19 Carat Princess Diamond $45,579

Princess 0.82 E VVS2 $5,304

0.82 Carat Princess Diamond $5,304

Princess 1.06 E VVS2 $10,920

1.06 Carat Princess Diamond $10,920

Princess 0.77 E VVS2 $5,747

0.77 Carat Princess Diamond $5,747

Princess 1.51 E VS1 $18,517

1.51 Carat Princess Diamond $18,517

Round 1.09 E VS1 $14,161

1.09 Carat Round Diamond $14,161

Princess 0.71 E VVS2 $5,299

0.71 Carat Princess Diamond $5,299

Princess 1.81 E VVS2 $24,069

1.81 Carat Princess Diamond $24,069

Diamonds